Ga naar de inhoud

Missie, visie en strategie

Van Eijk - Lam Gods

In diverse wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat zingen en musiceren een positieve invloed heeft op het gevoel van welzijn van mensen. Ook is bewezen dat het een gunstige uitwerking heeft op de cognitieve en sociale vaardigheden van kinderen. Van zingen word je een ander (zich beter voelend) mens. Er zijn vele voorbeelden te geven dat samen zingen een krachtig middel is. De zingende revolutie in de Baltische landen is misschien wel één van de mooiste voorbeelden.
Vanuit deze overtuiging streeft Collegium Vocale Fryslân ernaar om koorzangers gelegenheid te bieden hun hobby uit te oefenen en zich hierin te ontwikkelen door het creëren/aanbieden van een educatieve elementen.
Daarnaast stelt de stichting zich ten doel de maatschappelijke belangstelling voor (koor)zang te verbreden en te stimuleren. Collegium Vocale Fryslân wil een stichting zijn die door middel van projecten en cursussen een belangrijke bijdrage levert aan het behoud en ontwikkeling van de Friese koorcultuur. De ambities liggen dan ook meer in het kwalitatieve vlak dan in het kwantitatieve vlak.

Kortom:
❖ Koorzang
❖ Educatie
❖ Bijdrage Friese koorcultuur

Artistiek leider

Gerben van der Veen: een musicus met overtuiging

Door zijn vele activiteiten op koorgebied in en om Friesland is Gerben van der Veen voor veel koorzangers een begrip. Zijn opleiding genoot hij aan de toenmalige MPA te Leeuwarden; hij studeerde in 1979 af voor orgel (bij Piet Post) en koordirectie (bij Jan Veninga). Hij vervolgde op diverse terreinen zijn studie o.a. bij Jan Eelkema.
Als dirigent was hij actief bij onder meer de COV Gloria Deo, Drachten, de Leeuwarder Cantorij, de Martinicantorij te Sneek, Meppeler Kamerkoor Cigale, Kamerkoor Capella ‘92 en samen met zijn broer Sjoerd van der Veen als muzikaal leiders bij vocaal ensemble Meldije.
Momenteel dirigeert Gerben van der Veen de kamerkoren Con Amore Musica Bolsward en  Hortus Vocalis dat hij zelf in 2012 oprichtte. Met genoemde koren werden veel bijzondere concerten gegeven waarbij vaak niet-alledaagse werken en premières werden uitgevoerd.

Als initiatiefnemer en artistiek leider bij Collegium Vocale Fryslân en het Noordelijk Koorfestival initieert, organiseert en realiseert hij diverse koorprojecten. Bij Collegium Vocale Fryslân houdt hij zich tevens bezig met het opleiden van koordirigenten en educatie op het gebied van koormuziek. Verder is hij werkzaam aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. Hij werkt tevens als redacteur bij muziekuitgeverij Intrada en is in de koorwereld een graag gezien jurylid.
Over zingen en Hortus Vocalis zegt hij: “Zingen is voor mij de meest essentiële vorm van musiceren. Je kunt je niet verschuilen achter een instrument: dat instrument ben jezelf.” Zingen in koorverband voegt daar nog een extra dimensie aan toe. Al die stemmen samenvoegen tot iets nieuws ervaar ik, als dirigent, steeds weer als iets spectaculairs. Met Hortus Vocalis heb ik een groep samengesteld waarmee ik dat ten volle kan beleven. Met zorgvuldig gekozen stemmen is het mogelijk een reis te maken door heel het universum van de koorliteratuur.

Zie ook: http://www.gerbenvanderveen.nl

Aanbevelingen